Rob (R.A.J.) Verploegh

tel: +31 (0)6-55944012

email: verploegh@buitenhof.com

Specialisaties geregistreerd in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA):

Strafrecht – Straf-cassatie – Jeugdrecht

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging voor Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)


Rika (H.) Oldenhof

tel: +31 (0)6-51539359

email: oldenhof@buitenhof.com

Specialisaties geregistreerd in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA):

Strafrecht – Sociaal zekerheidsrecht


De registratie bij de Nederlandse Orde van Advocaten in het Rechtsgebiedenregister verplicht de advocaten om jaarlijks volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal 20 opleidingspunten te behalen, te weten 10 op ieder geregistreerd rechtsgebied.